A Letenyei AMI járványügyi Intézkedési Terve

A Letenyei AMI járványügyi Intézkedési Terve

Frissített verzió


A Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola járványügyi intézkedési terve

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a Nemzeti Népegészségügyi Központtal (NNK) és az Operatív Törzzsel együttműködve, intézkedési tervben foglalta össze a szükséges intézkedéseket a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről. A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

A Letenyei Alapfokú Művészeti Iskolában az alábbi eljárásrendet alkalmazzuk a 2020-2021. tanévben a járványügyi készenlét idején:

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE

Intézményünk épületében alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás történt.

A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a NNK ajánlását, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz.

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK

Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, növendék látogathatja.

Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról! A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van! Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében a köznevelés intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a növendéket, valamint a tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be. A gyermeket kísérő egy fő nagykorú személy csak maszkban léphet be az intézménybe, a testhőmérséklet-mérési pontig.

 

Amennyiben ügyintézés céljából feltétlenül szükséges az intézménybe történő belépés, maszk viselése kötelező! Kérjük a szülőket, gondoskodjanak arról, hogy gyermekük táskájában mindig legyen maszk!

Minden szükséges intézkedést megteszünk az intézményben az intézményi csoportosulások megelőzésére mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.

Az intézmény közösségi tereiben mindenki számára kötelező a maszk viselése!

A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy a csoportos órák előtt a várakozás az udvaron kijelölt helyeken történik.

A szaktantermekben lehetőség szerint gondoskodunk növendékeink megfelelő elhelyezéséről.

A tanítási órákon, foglalkozásokon szájmaszk viselése ajánlott, de nem kötelező.

A szolfézs és tánc szaktantermek felületfertőtlenítését  minden osztálycserénél elvégezzük, a hangszeres szaktantermekben naponta történik a fertőtlenítés.

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a társastánc órák előtti és utáni öltözésnél a csoportosulás elkerülése érdekében 5 perccel korábban fejezzük be az órákat.

Nagyobb létszámú program, rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:

  • létszámkorlát szigorú betartása,
  • a résztvevők körének korlátozása,
  • az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés).

Személyes megjelenéssel járó értekezleteket, fogadóórákat nem tartunk, a szükséges információkat elektronikus felületeken küldött üzenet formájában juttatjuk el a szülőkhöz, ezért kérjük a szülőket folyamatosan kísérjék figyelemmel a KRÉTA rendszeren keresztül kapott tájékoztatókat!

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata minden belépő számára kötelező!  Iskolánkba történő érkezéskor kötelező az alapos fertőtlenítés!

Minden szaktanteremben kihelyezésre kerültek kézfertőtlenítők használatra. Amennyiben valaki allergiás a fertőtlenítőre, úgy a mosdóknál szappanos kézmosás kötelező!

A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet kiegészítünk a folyosón elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel.

Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk.

 

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A döntés értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatjuk.

 

Felhívjuk növendékeink figyelmét a köhögési etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, a használt zsebkendőt szemetes kukába dobni majd ezt alapos kézmosás és kézfertőtlenítés követi!

A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek  (a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, mosdók csaptelepei stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse.

A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szereknek megfelelő védőeszköz biztosítása és a védőeszközök használata szükséges.

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos, illetve rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.

Az iskolában használt taneszközöket, hangszereket rendszeresen fertőtlenítjük.

 

 

4. HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE:

Annak a növendéknek a hiányzását igazoltnak kell tekinteni, aki vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik, erről orvosi igazolással rendelkezik. Igazolt hiányzás az is, ha a diák hatósági karanténban van. Ezekben az esetekben tanáraink felveszik a kapcsolatot a növendékeinkkel, akik onnantól online formában vesznek részt az oktatásban.

 

5. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük és értesítjük a szülőt vagy a gondviselőt, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt követően az orvos utasításai alapján járjanak el.

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező!

 

A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmény elfogad, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján megtesszük a szükséges intézkedéseket.

 

6. KOMMUNIKÁCIÓ

Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, növendékeink – figyelmét, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak! Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein lehet nyomon követni.

 

Ügyintézésre kérjük, használják a következő elérhetőségeket:

0630 783 0504 vagy muveszetiletenye@gmail.com

 

Együttműködésüket megköszönve,

Nevelőtestület

Pályázatok