A Letenyei AMI járványügyi intézkedési terve

A Letenyei AMI járványügyi intézkedési terve


A Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola járványügyi intézkedési terve

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a Nemzeti Népegészségügyi Központtal (NNK) és az Operatív Törzzsel együttműködve, intézkedési tervben foglalta össze a szükséges intézkedéseket a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről. A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

A Letenyei AMI-ban az alábbi eljárásrendet alkalmazzuk a 2020-2021. tanévben a járványügyi készenlét idején:

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE

Intézményünk épületében alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás történt.

 

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK

Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, növendék látogathatja.

Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról! A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van!

Az iskolába idegen nem léphet be (szülő sem)! Amennyiben ügyintézés céljából feltétlenül szükséges az intézménybe történő belépés, maszk viselése kötelező! Kérjük a szülőket, gondoskodjanak arról, hogy gyermekük táskájában mindig legyen maszk!

Minden szükséges intézkedést megteszünk az intézményben az intézményi csoportosulások megelőzésére mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.

Az intézmény közösségi tereiben mindenki számára kötelező a maszk viselése!

A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy a csoportos órák előtt a várakozás az udvaron kijelölt helyeken történik.

A szaktantermekben lehetőség szerint gondoskodunk növendékeink megfelelő elhelyezéséről.

A tanítási órákon, foglalkozásokon szájmaszk viselése ajánlott, de nem kötelező.

A szolfézs és tánc szaktantermek felületfertőtlenítését  minden osztálycserénél elvégezzük, a hangszeres szaktantermekben naponta történik a fertőtlenítés.

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a társastánc órák előtti és utáni öltözésnél a csoportosulás elkerülése érdekében 5 perccel korábban fejezzük be az órákat.

Nagyobb létszámú program, rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:

  • létszámkorlát szigorú betartása,
  • a résztvevők körének korlátozása,
  • az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés).

Személyes megjelenéssel járó értekezleteket, fogadóórákat nem tartunk, a szükséges információkat elektronikus felületeken küldött üzenet formájában juttatjuk el a szülőkhöz, ezért kérjük a szülőket folyamatosan kísérjék figyelemmel a KRÉTA rendszeren keresztül kapott tájékoztatókat!

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 

Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata minden belépő számára kötelező!  Iskolánkba történő érkezéskor kötelező az alapos fertőtlenítés!

Minden szaktanteremben kihelyezésre kerültek kézfertőtlenítők használatra. Amennyiben valaki allergiás a fertőtlenítőre, úgy a mosdóknál szappanos kézmosás kötelező!

A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet kiegészítünk a folyosón elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel.

Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk.

Felhívjuk növendékeink figyelmét a köhögési etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, a használt zsebkendőt szemetes kukába dobni majd ezt alapos kézmosás és kézfertőtlenítés követi!

A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek  (a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, mosdók csaptelepei stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos, illetve rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.

Az iskolában használt taneszközöket, hangszereket rendszeresen fertőtlenítjük.

 

4. HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE:

Annak a növendéknek a hiányzását igazoltnak kell tekinteni, aki vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik, erről orvosi igazolással rendelkezik. Igazolt hiányzás az is, ha a diák hatósági karanténban van. Ezekben az esetekben tanáraink felveszik a kapcsolatot a növendékeinkkel, akik onnantól online formában vesznek részt az oktatásban.

 

5. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük és értesítjük a szülőt vagy a gondviselőt, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt követően az orvos utasításai alapján járjanak el.

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező!

A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmény elfogad, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján megtesszük a szükséges intézkedéseket.

 

6. KOMMUNIKÁCIÓ

 

Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, növendékeink – figyelmét, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak! Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein lehet nyomonkövetni.

 

Ügyintézésre kérjük, használják a következő elérhetőségeket:

0630 783 0504 vagy muveszetiletenye@gmail.com

 

Együttműködésüket megköszönve,

Nevelőtestület

Pályázatok