Év végi köszöntő

Év végi köszöntő

Proszenyák Zsolt István intézményvezető gondolatai 

Tisztelt Szülők, kedves Növendékeink!

 

Engedjék meg, hogy ennek a különleges tanévnek a végén szokatlan formában forduljak Önökhöz néhány gondolat erejéig!

 

A Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola Nevelőtestülete nevében tisztelettel köszöntöm a szülőket, növendékeinket! A tanév elején, amikor a megszokott módon elfogadtuk iskolánk 2019/2020-as munkatervét, még nem gondoltuk, hogy egy teljesen más tanévet indítottunk el. Zökkenőmentesen sikerült az órabeosztás és több új növendéket is köszönthettünk tanulóink között.

 

Október és november hónapokban növendékeink már sikeresen szerepeltek különböző versenyeken, bemutatókon. A téli szünet után az I. félévi vizsgákat is teljesítették növendékeink, majd a II. félévi versenyek mellett a MŰVÉSZETI BEMUTATÓRA kezdtük meg a felkészülést. Fontos eseménynek éreztük, hiszen iskolánknak még nem volt olyan rendezvénye, ahol minden tanulója egyszerre szerepelt volna. Érkeztek a kitűnő versenyeredmények, folyt a felkészítő munka.

Aztán teljesen másképp alakult minden!

 

A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben is tovább kellett működtetnünk az oktatást, ennek részeként az alapfokú művészetoktatásban résztvevő diákoknak biztosítani kellett a tanulási lehetőséget. Iskolánknak és a pedagógusainknak alkalmazkodniuk kellett a váratlanul kialakult helyzethez.

 

Amikor a pedagógusnak nincs lehetősége közvetlen személyes kapcsolatot fenntartani a növendékeivel, támogatnia kell a tanulók önálló tanulását. A tanuláshoz való jog érvényesítése érdekében kollégáimmal a lehetőségeinkhez mérten az infokommunikációs eszközök használatával terveztük meg a következő időszakot.

Úgy gondolom, hogy sikerült valamennyi érintett növendéket, illetve szülőt elérnünk e-mailes vagy egyéb online kapcsolattartási formában. Fontosnak tartottuk, hogy mindhárom fél (pedagógus, növendék, szülő) digitális térben létrejövő kapcsolatát, anyagainak, felvételeinek etikus és jogszerű, a személyiségi jogokat védő, egyeztetett felhasználását megteremtsük. Művészeti iskolánk tanárai arra törekedtek, hogy a tanév során megszerzett tudást elmélyítsék, az erre épülő ismétlést támogassák. A helyi sajátosságok és lehetőségek figyelembe vételével, kollégáimmal mind az online, mind pedig az offline oktatási formákat alkalmazva dolgoztunk.

 

A tanév végén most már nyugodtan kijelenthetem, hogy a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben az iskolánk, pedagógusaink, a szülők és növendékeink is alkalmazkodtak a váratlanul kialakult szituációhoz, példásan helytálltak benne. Ez a helyzet mindannyiunk számára ismeretlen volt. Új feladatok elé állította a tanárokat, tanulókat, de nagyon sok feladatot adott a szülőknek is.

Tudjuk jól, hogy növendékeink mögött szinte minden esetben ott voltak a szülők, akik a mindennapok alatt segítették növendékeinket, nem kis feladatot vállalva ezzel.

Tisztelettel megköszönöm minden szülőnek és hozzátartozónak, hogy egyéb kötelezettségeik mellett időt fordítottak gyermekük művészeti iskolai nevelésének támogatására, felügyeletére!

A beérkezett felvételekből egyértelműen látszik, hogy Önök, tisztelt szülők is megpróbáltak mindent elkövetni annak érdekében, hogy gyermekük át tudja vészelni ezt az időszakot. Köszönet érte!

 

Következzen néhány gondolatot a mögöttünk álló tanévről:

 

A tanévet 4 főállású művészetoktató tanárral, négy óraadóval és egy pedagógiai munkát segítő iskolatitkárral végeztük. Proszenyákné Gróf Mónika tanárnő zongora tanszakon, Varga Regina tanárnő hegedű tanszakon, Markó Katalin tanárnő szolfézs-zenetörténet tanszakon, Ipcsics Aladin ütő tanszakon végezte munkáját. Örülök neki, hogy elfogadták felkérésünket és iskolánkban dolgoznak. Köszönet a muraszemenyei, becsehelyi, szepetneki és tótszerdahelyi általános iskola tanárainak és a tótszerdahelyi művelődési intézet dolgozóinak a sok-sok segítségért, amivel kollégáim munkáját segítették!

A tanév elején a munkatervben betervezett versenyeken, bemutatókon kívül növendékeink részt vettek egyéb eseményeken is. Elmondhatom, hogy ismét egy mozgalmas tanéven vagyunk túl. Sajnos a tanév vége nem úgy alakult, ahogy terveztük, több rendezvényünk, szereplések és versenyek maradtak el a járvány miatt, de egészségünk megóvása érdekében érdemes volt ezt az áldozatot meghozni.  

 

Engedjék meg, hogy a legfontosabb szerepléseket, versenyeket felsoroljam:

 2019. október 10-én a Városi Könyvtárban Letenyén kiállítás megnyitón közreműködtek növendékeink: Simon Veronika Dóra és Tóth Hanna. 

Felkészítő tanáruk: Lukács Adrienn.

 

2019. október 27-én iskolánk növendékei, Horváth Katalin Szilvia és Pál Marcell Zalaegerszegen vettek részt a XXI. Gála Kupa táncversenyen és képviselték a Letenyei Alapfokú Művészeti Iskolát. 

Produkciójuk 1. helyezést ért el a zsűri döntése alapján.

Felkészítő tanáruk: Muik Dávid.

 

2019. november 3-án, Nagykanizsán képviselte intézményünket 2 páros a VII. Cséplő Dániel Tánciskolás Emlékkupán.

Csiszár Nóra és Faragó Boldizsár kategóriájukban 3. helyezést (összetettben 11. és 13. helyezést értek el a versenyen),

Horváth Katalin és Pál Marcell kategóriájukban 1. helyezést értek el.

Felkészítő tanáruk: Muik Dávid.

 

2019. november 4-én a Városi Könyvtárban Letenyén kiállítás megnyitón közreműködött növendékünk: Végh Ágoston Lajos. 

Felkészítő tanár: Friman Martin.

 

2019. november 9-én intézményünk növendékei Siófokon képviselték iskolánkat a IV. C&M Kupa Szabadidő és Klubközi Táncversenyen.

Ifjúsági középhaladó latin kategóriában:

Pál Marcell - Horváth Katalin Szilvia 1. helyezést,

Felnőtt kezdő standard kategóriában:

Gresa Soma - Kovács Borbála 1. helyezést értek el.

Felkészítő tanáruk: Muik Dávid.

 

2019. november 18-án került megrendezésre a „Rév Lívia” IV. Dél-Dunántúli Reginonális Zongoraverseny Kaposváron. A Letenyei Alapfokú Művészeti Iskolát Auer Angelina növendékünk képviselte zongorajátékával.

A verseny során Angelina felkészítő tanára, Proszenyákné Gróf Mónika tanárnő tanári különdíjban részesült.

 

2020. január 30-án a letenyei Kolping Idősek Ápoló-Gondozó Otthona ünnepségén léptek fel fafúvós növendékeink.

Az ünnepségen felléptek Bedő Eszter, Baracskai Luca Vivien, Kőrösi Korina és Simon Veronika Dóra növendékeink és felkészítő tanáruk, Lukács Adrienn, közreműködött Zsin Éva, volt növendékünk.

 

2020. február 14-én, Szombathelyen a SISTRUM Regionális Trombitaversenyen vett részt növendékünk, Végh Ágoston Lajos. Kiváló trombitajátékát a zsűri ARANY minősítéssel és NÍVÓDÍJ-jal jutalmazta.

Felkészítő tanár: Friman Martin

Zongorán kísért: Proszenyákné Gróf Mónika tanárnő

 

2020. február 20-án Zalaszentgróton, a Zala megyei Fafúvós Találkozón vett részt két fuvolista növendékünk, Illés Regina Júlia és Tóth Hanna. Hanna játékát EZÜST, Regina produkcióját BRONZ minősítéssel jutalmazta a zsűri.

Felkészítő tanáruk: Lukács Adrienn

Zongorán kísért: Proszenyákné Gróf Mónika tanárnő

 

2020. február 23-án intézményünk növendékei Zalaegerszegen képviselték iskolánkat a PRESS DANCE Open Tánciskolás Táncversenyen.

Ifjúsági latin kategóriában:

Pál Marcell - Horváth Katalin Szilvia 1. helyezést,

Gyermek I latin kategóriában:

Faragó Boldizsár - Csiszár Nóra 1. helyezést értek el.

Felkészítő tanáruk: Muik Dávid.

 

2020. március 4-én, a Zala Megyei Zeneiskolák X. Rézfúvós Találkozóján képviselte intézményünket Balassa Levente János (tenorkürt), Iványi Péter (trombita), Végh Ágoston Lajos (trombita) és Végh Csanád Mihály (vadászkürt).

A találkozó során Levente, Péter és Csanád produkcióját ARANY minősítéssel jutalmazta a zsűri. Ágoston KIEMELT NÍVÓDÍJAT kapott és a TALÁLKOZÓ LEGJOBBJA díjat is kiérdemelte a 49 fellépő közül.

Felkészítő tanáruk: Friman Martin

Zongorán kísért: Proszenyákné Gróf Mónika tanárnő

 

2020. március 4-8-ig tartó időszakban Kaposváron került megrendezésre a Zenevarázslat-Nemzetközi Négykezes Zongoraverseny. Intézményünk zongoratanára, Proszenyákné Gróf Mónika és a nagykanizsai Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI zongoratanára, Simó Márta négykezes produkcióját tanár-tanár kategóriában a zsűri ARANY minősítéssel jutalmazta.

 

Köszönöm növendékeinknek a kitartó munkát, hiszen ilyen eredményeket csak hosszú, elszánt munkával lehet elérni! Köszönöm a szülők támogatását, bizalmát és hozzáállását!

Az elmúlt időszak is igazolta, hogy gyermekeink jövője érdekében CSAK EGYÜTT (TANÁR- SZÜLŐ- NÖVENDÉK) lehet megfelelő eredményeket elérni!

Köszönöm kollégáim egész évi igényes és magasszintű pedagógiai munkáját, kreativitását és igényességét ebben a nehéz időszakban is!

Rajtunk, művészetet tanító pedagógusokon múlik elsősorban, hogy növendékeinket a megfelelő pedagógiai módszerek helyes alkalmazásával képesek legyünk egy gyönyörű pályára felkészíteni. Ha ezt a munkát magasszintű szakmai alázattal, a hétköznapok alapos megtervezésével végezzük, tudom, hogy egyre több növendékünk fog művészeti pályára lépni és egyre több tanulónk válik művészetszerető emberré.

 

Szeretnénk megköszönni a Nagykanizsai Tankerületi Központ Igazgatójának, Magyar Ferenc úrnak és munkatársainak, hogy mindent megtesznek iskolánk hatékony működtetése érdekében! Köszönjük a segítőkészségüket és azt, hogy mindig meg tudjuk találni a megoldásokat a felmerülő problémákra!

A Kodály II program keretében a tanév során új hangszereket kapott iskolánk. A program ebben az évben is folytatódik.

 

Köszönjük Letenye Város Polgármesterének, Farkas Szilárd úrnak a tanév során nyújtott támogatását és remélem, hogy továbbra is számíthatunk segítségére és bízom benne, hogy ez a jövőben is így lesz!

Köszönetemet szeretném kifejezni a Derű Zeneegyesület tagságának, hiszen ebben a tanévben is segítették az intézményben működő csoportokat!

Köszönöm a Szülői Közösség munkáját és segítségét!

 

A Nagykanizsai Tankerületi Központ biztosította az idei tanévben az év végi jutalomtárgyak beszerzéséhez szükséges összeget.

 

Szaktanári dicséretet és jutalomtárgyat kaptak:

 

Zeneművészeti ágon:

BARANYAI LEVENTE                      KŐRÖSI KORINA

AUER ANGELINA                             PROSZENYÁK FANNI

SIMON VERONIKA DÓRA                BALASSA LEVENTE JÁNOS

IVÁNYI PÉTER                                  VÉGH ÁGOSTON LAJOS

VÉGH CSANÁD MIHÁLY                 BEDŐ ALÍZ

BOTTKA KAROLIN                                         

 

Táncművészeti ágon:

 

CSISZÁR NÓRA                                 FARAGÓ BOLDIZSÁR

KOVÁCS BORBÁLA                          GRESA SOMA

HORVÁTH KATALIN SZILVIA         PÁL MARCELL

 

Jutalomtárgyat kaptak:

 

Zeneművészeti ágon:

 

SZILÁGYI ZALÁN IMRE                   TÓTH HANNA

ILLÉS REGINA JÚLIA

 

A Letenyei Önkormányzat Humán és Ügyrendi Bizottsága által felajánlott ajándékkönyveket FARKAS SZILÁRD Letenye Város polgármestere nevében adtam át Végh Ágoston Lajos növendéknek trombita szakon nyújtott példaértékű szorgalmáért, kimagasló eredményeiért, valamint Kovács Borbála társastánc tanszakos növendéknek az évek során mutatott példás szorgalmáért, a fellépéseken nyújtott teljesítményéért, a versenyeken tanúsított példaértékű hozzáállásáért.

 

Gratulálok minden növendékünknek!

 

További közlemények:

 

Azok a növendékeink, akik a jelentkezési lapot valamilyen formában leadták, a beiratkozást teljesítették!

A következő évi hatályos térítési- és tandíj rendelet elkészült. A bizonyítványokban egy névre szóló külön lapon feltüntettük növendékeink részére a 2020/2021-es tanév I. félévre szóló befizetendő összeget.

A befizetések szeptember hónapban, a kiállított számlák átvétele után lesznek esedékesek. A szociális kedvezmények továbbra is igénybe vehetők (hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, SNI vagy az egy főre jutó nettó jövedelem). Térítési díjkedvezményt tudunk biztosítani az egy főre jutó igazolások leadásával is. Az igazolások leadási határideje június 30.!

 

Az intézményben június 24-től kéthetente (szerdánként) 9:00-től 13:00 óráig lesznek ügyeleti napok. Az időpontokat a honlapunkon is feltüntettük.

Azokat a középiskolásokat, akik jelezték, hogy a kötelező gyakorlatukat (közösségi szolgálat) nálunk teljesítenék, az augusztusi ügyeleti napokon várjuk: augusztus 5. és augusztus 19.

A művészeti iskola egyéni és csoportos ÓRABEOSZTÁSA 2020. szeptember 4-én, pénteken 14:00 és 18:00 óra között tartjuk. Bízom benne, hogy már a régi megszokott oktatási formában kezdhetjük meg az új tanévet!

 

Megköszönöm az intézmény minden dolgozójának és növendékeinknek az egész évi munkáját, a 2019/2020. iskolai tanévet ezennel rendhagyó módon bezárom.

Mindenkinek kellemes és hosszú nyarat kívánok!

 

 

Tisztelettel:

Proszenyák Zsolt István

intézményvezető

Pályázatok