Intézményvezetői tájékoztatás

Intézményvezetői tájékoztatás

2020.03.17.

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány új, digitális munkarend bevezetéséről döntött a köznevelési intézményekben. A Kormányrendelet, valamint az EMMI határozat az alapfokú művészeti iskolákban is a

 

TANTERMEN KÍVÜLI,

DIGITÁLIS MUNKAREND BEVEZETÉSÉRŐL HATÁROZOTT.

 

Annak érdekében, hogy az új munkarendre történő átállás minél inkább zökkenőmentes legyen, az Oktatási Hivatal és az EMMI Államtitkársága folyamatosan tájékoztatókkal, ajánlásokkal segíti és irányítja az oktatási intézmények munkáját.

 

Felhívjuk a szülők és növendékek figyelmét arra, hogy az átmeneti időszak nem rendkívüli szünet, hanem egy másfajta oktatási rendszer.

Kérjük a szülőket, hogy lehetőség szerint ellenőrizzék növendékeink otthoni felkészülését, tudatosítsák gyermekükben, hogy a tanév tovább folytatódik. A kialakult helyzetben nincs iskolai szünet, a tanítás megváltozott formában folyik tovább azért, hogy a tanévet sikeresen teljesíthessük!

 

  • A tantervi követelmények teljesítése digitális úton történik. A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége tájékoztatása szerint a minisztériumi ajánlások megalkotása után tudjuk pontosan meghatározni az elvárásokat, azonban kollégáim napok óta dolgoznak az átálláson, mely néhány napot még igénybe vesz, így kérjük a türelmüket!
  • A KRÉTA rendszer az intézmények számára – a hagyományos tanügyi és adminisztrációs funkciókon túl – többféle kommunikációs csatornát (feljegyzések, elektronikus üzenetek, faliújság bejegyzések, e-Ügyintézés üzenetek és fájlcsatolmányok küldése) biztosít, és több olyan funkcióval is rendelkezik (pl. házi feladatok), melyek eredményesen támogatják az on-line tanulási folyamatokat. A kollégáim minden egyes feladatot a KRÉTA rendszeren keresztül is házi feladat formában küldenek ki. Kérjük a szülőket ellenőrizzék a KRÉTA hozzáférés meglétét, amennyiben nem tudnak, a rendszerhez csatlakozni jelezzék a szaktanárok vagy az iskola felé és érvényes e-mail címre elküldjük a belépési kódokat!
  • Minden növendékünk és szülője a feladatokról, tananyagról közvetlenül a hangszeres és szolfézs tanároktól kap értesítést. Ahol nincs lehetőség az anyagokat kinyomtatni, jelezzék és az iskolában egyeztetett időpontban névre szóló borítékban átvehetők lesznek a feladatok vagy kották.
  • Amint az a Kormányrendeletekből is kiolvasható, a digitális munkarendre való átállással a tanév zökkenőmentesen folytatódik, így a térítési díjak tekintetében sem történik módosítás. Kérjük azokat a szülőket, akik még nem rendezték a II. félévi díjakat, sürgősen tegyék meg, mert a határidő már lejárt!
  • Intézményünk a délelőtti órákban 8:00-12:00-ig nyitva tart.

 

Tisztelt Szülők!

 

Ebben a mindannyiunk számára nehéz élethelyzetben számítunk az együttműködésükre, hogy a tanulók a tantervi követelményeket a megváltozott munkarendben is el tudják sajátítani. A felmerülő kérdésekkel, problémákkal kapcsolatban konzultáljanak pedagógusainkkal vagy keressenek minket a megszokott módokon!

Az iskola vezetése és tanáraink mindent megtesznek, hogy a tanulók a tantervi követelményeket a megváltozott munkarendben el tudják sajátítani.

 

Együttműködésüket köszönöm!

 

A Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola Nevelőtestülete nevében:

 

Proszenyák Zsolt István

intézményvezető

 

Elérhetőségeink:

 

Telefon: +36 30 783 0504

Email: muveszetiletenye@gmail.com

Facebook: facebook.com/letenyeialapfoku.muveszetiiskola

Honlap: letenyezeneiskola.hu

Pályázatok