Térítési és tandíjszámítási kivonat

2020. május 31.

KIVONAT

A Nagykanizsai Tankerületi Központ térítési és tandíjszámítási szabályzatából

 

A térítési és tandíjak megállapítása a Klebelsberg Központ Elnökének 1/2018.(V.10.) Középirányítói Körlevelében a Nagykanizsai Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézményben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályaival kapcsolatosan küldött iránymutatása alapján, a szakmai alapfeladatra jutó folyó kiadások figyelembe vételével került megállapításra.

4. §

(1)Az alapfokú művészeti iskolában az R. 34. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott estében térítési díjat kell fizetni, amelynek mértéke tanévenként:

Zeneművészeti ág

egyéni képzés

Éves egy tanulóra eső díjalap:

378 142 Ft

TÉRÍTÉSI DÍJAK

6-18 év közötti tanulók

Tanulmányi átlag

Díjalap

%-a

Megállapított

féléves díj

4,5-5,0 között

5

9 500 Ft

4,0-4,4 között

7

13 200 Ft

3,5-3,9 között

9

17 000 Ft

3,0-3,4 között

11

20 800 Ft

2,0-2,9 között

15

28 400 Ft

elégtelen

20

37 800 Ft

18-22 év közötti tanulók

4,5-5,0 között

15

28 400 Ft

4,0-4,4 között

17

32 100 Ft

3,5-3,9 között

19

35 900 Ft

3,0-3,4 között

20

37 800 Ft

2,0-2,9 között

30

56 700 Ft

elégtelen

40

75 600 Ft

TANDÍJAK MÉRTÉKE

6-18 év közötti tanulók

(a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén)

4,5-5,0 között

15

28 400 Ft

4,0-4,4 között

20

37 800 Ft

3,5-3,9 között

25

47 300 Ft

3,0-3,4 között

30

56 700 Ft

2,0-2,9 között

35

66 200 Ft

elégtelen

40

75 600 Ft

6 év alatti, 18 év feletti tanulók

(a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte)

4,5-5,0 között

20

37 800 Ft

4,0-4,4 között

25

47 300 Ft

3,5-3,9 között

30

56 700 Ft

3,0-3,4 között

35

66 200 Ft

2,0-2,9 között

40

75 600 Ft

elégtelen

50

94 500 Ft

       

A Szabályzat rendelkezéseinek értelmében a kezdő növendék térítési díja az életkora és a jogviszonya alapján meghatározott legalacsonyabb díjtétel.

A tanulmányi eredménytől függő díjkedvezményt az első tanév második félévétől kell alkalmazni.

Táncművészeti ág

csoportos képzés

Éves egy tanulóra eső díjalap:

83 345 Ft

TÉRÍTÉSI DÍJAK

6-18 év közötti tanulók

Tanulmányi átlag

Díjalap %-a

Megállapított

féléves díj

4,5-5,0 között

15

6 300 Ft

4,0-4,4 között

16

6 700 Ft

3,5-3,9 között

17

7 100 Ft

3,0-3,4 között

18

7 500 Ft

2,0-2,9 között

19

7 900 Ft

elégtelen

20

8 300 Ft

18-22 év közötti tanulók

4,5-5,0 között

15

6 300 Ft

4,0-4,4 között

17

7 100 Ft

3,5-3,9 között

19

7 900 Ft

3,0-3,4 között

20

8 300 Ft

2,0-2,9 között

30

12 500 Ft

elégtelen

40

16 700 Ft

TANDÍJAK MÉRTÉKE

6-18 év közötti tanulók

(a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén)

4,5-5,0 között

15

6 300 Ft

4,0-4,4 között

20

8 300 Ft

3,5-3,9 között

25

10 400 Ft

3,0-3,4 között

30

12 500 Ft

2,0-2,9 között

35

14 600 Ft

elégtelen

40

16 700 Ft

6 év alatti, 18 év feletti tanulók

(a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte)

4,5-5,0 között

20

8 300 Ft

4,0-4,4 között

25

10 400 Ft

3,5-3,9 között

30

12 500 Ft

3,0-3,4 között

35

14 600 Ft

2,0-2,9 között

40

16 700 Ft

elégtelen

50

20 800 Ft

       

 

Térítési díj és tandíjkedvezmény

6. §

(1) A gyermeket, tanulót a szociális helyzete alapján térítési díj-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg. Ha a gyermek, a tanuló törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj (28.500 Ft/hó)

NETTÓ KERESET/FŐ

FIZETENDŐ

KEDVEZMÉNY

TÓL

IG

0 -

38475 Ft

10%

90%

38476 -

39900 Ft

20%

80%

39901-

42750 Ft

30%

70%

42751-

45600 Ft

40%

60%

45601-

48450 Ft

50%

50%

48451-

51300 Ft

60%

40%

51301-

54150 Ft

70%

30%

54151-

57000 Ft

80%

20%

57001-

59850 Ft

90%

10%

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjkedvezményre való jogosultságot okirattal kell igazolni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként kétszer, a kérelem benyújtását követő 30 napon belül az intézmény vezetője bírálja el.

(4) A díjkedvezmény iránti kérelmet egy példányban az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani minden év szeptemberében.

 

Térítési díj-mentesség

Az alapfokú művészeti iskolában a térítési díj-mentességre való jogosultságot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 16. § (3) bekezdése szabályozza, mely szerint minden esetben ingyenes a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.

 

Letenye, 2020. május 31.

Pályázatok